Ważne:

rozmiar czcionki: A A A
|
data: 24.03.2019
imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
Serwis Samorządowy PAP Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka Wrota Ziemi Łukowskiej

Aktualności

Informacja UKE
print
opublikowano: 2019-01-24

Informacja UKE Mając na uwadze troskę o mieszkańców województwa lubelskiego zapraszam do wzięcia udziału w kampaniach informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Wzmacniacze GSM
Wiem, co podpisuję
Klikam z głową
 

więcej
Informacja w sprawie nowych zasad ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 rok
print
opublikowano: 2019-01-08

Informacja w sprawie nowych zasad ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 rok Wójt Gminy Kłoczew informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

więcej
Zebrania sprawozdawcze OSP za rok 2018
print
opublikowano: 2019-01-04

Zebrania sprawozdawcze OSP za rok 2018 W rozwinięciu wiadomości znajduje się harmonogram zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Kłoczew odbywanych w 2018 r.

więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych
print
opublikowano: 2019-01-03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacj w 2019 r zada publicznych Wójt Gminy Kłoczew działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2019 r.

więcej
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
print
opublikowano: 2019-01-03

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich W rozwinięciu wiadomości znajdą Państwo terminarz spotkań wyborczych w podziale na poszczególne miejscowości dotyczący wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Kłoczew

więcej