Inwestycje

18-09-2023

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich

Modernizacja drogi w miejscowości Gózd będzie polegała na modernizacji dr. gminnej o długości 890 m. stanowiącej połączenie między dr. powiatowymi 1346L i 1420L.

Modernizacja drogi 102810L w Starym Zadybiu będzie polegała na modernizacji odcinka drogi gminnej o długości 563 m. Droga znajduje się w centrum miejscowości w skoncentrowanej zabudowie i prowadzi do bardzo potrzebnego w obecnym czasie zakładu przetwórstwa owoców miękkich „Ulmer”. Ruch na drodze jest bardzo natężony z uwagi na dostawy surowców i transport (w tym 80% na eksport) przetworzonych owoców.

Inwestycje zostały zainicjowane przez mieszkańców którzy zgłaszali do Gminy zły stan przedmiotowych dróg i konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu, szczególnie pieszych.

Modernizacja dróg gminnych pozytywnie wpłynęła na polityki zrównoważonego rozwoju ponieważ zakłada poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja 3 PGR w kwocie 1 401 000,00 zł.