Projekty Krajowe

Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
29-02-2024

Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Przebudowa drogi gminnej nr 102806L w miejscowości Wola Zadybska Kolonia od km 0+000 do km 0+999 i w miejscowości Wygranka od km 1+556 do km 2+400
23-02-2024

Przebudowa drogi gminnej nr 102806L w miejscowości Wola Zadybska Kolonia od km 0+000 do km 0+999 i w miejscowości Wygranka od km 1+556 do km 2+400

Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia
16-11-2023

Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia

Remont drogi gminnej Nr 119326L w miejscowości Przykwa od km 0+000,00 do km 1+120,00
23-10-2023

Remont drogi gminnej Nr 119326L w miejscowości Przykwa od km 0+000,00 do km 1+120,00

Remont drogi gminnej Nr 119253L (ul. Źródlana) w miejscowości Kłoczew od km 0+030 do km 0+367
23-10-2023

Remont drogi gminnej Nr 119253L (ul. Źródlana) w miejscowości Kłoczew od km 0+030 do km 0+367

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie
18-09-2023

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie

Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu
18-09-2023

Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich
18-09-2023

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich

„W różnorodnym świecie organizmów” – projekt ekologiczny
25-05-2023

„W różnorodnym świecie organizmów” – projekt ekologiczny

Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
07-04-2023

Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew
01-06-2022

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew

„Poznaj Polskę” w szkołach na terenie Gminy Kłoczew
23-12-2021

„Poznaj Polskę” w szkołach na terenie Gminy Kłoczew

Remont drogi gminnej Nr 102814 L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka
13-12-2021

Remont drogi gminnej Nr 102814 L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew
08-12-2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew

Przebudowa drogi gminnej Nr 119250L w miejscowości Wylezin
01-12-2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 119250L w miejscowości Wylezin

Przebudowa drogi gminnej Nr 102800L w miejscowości Gęsia Wólka
01-12-2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 102800L w miejscowości Gęsia Wólka

„Posiłek w szkole i w domu” realizacja przez Gminę Kłoczew wieloletniego rządowego programu
01-12-2021

„Posiłek w szkole i w domu” realizacja przez Gminę Kłoczew wieloletniego rządowego programu

Przebudowa drogi gminnej nr 102818L w miejscowości Czernic
01-12-2021

Przebudowa drogi gminnej nr 102818L w miejscowości Czernic