Projekty Krajowe

01-12-2021

„Posiłek w szkole i w domu” realizacja przez Gminę Kłoczew wieloletniego rządowego programu

Nazwa programu: Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Nazwa zadania 1: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu

Wartość dofinansowania: 63 139,58 zł

Całkowita wartość zadania: 92 069,34 zł

Nazwa zadania 2: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe

Wartość dofinansowania: 76 416,44 zł

Całkowita wartość zadania: 95 739,56 zł

Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych w Czernicu i Goździe. W ramach realizacji zadania w obu placówkach zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania istniejących stołówek, takie jak: wymiana podłóg i glazury w kuchni i jadalni, wyrównanie ścian i wykonanie nowych powłok malarskich, wymiana drzwi i oświetlenia. Ponadto, zakupione zostanie wyposażenie stanowisk sporządzania potraw i napojów, obróbki wstępnej i cieplnej. W szkole w Czernicu będą to: regał magazynowy, stół metalowy, kotleciarka z napędem elektrycznym. Stołówka w Goździe wzbogaci się zaś o piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczą, chłodziarko-zamrażarkę, zmywarko-wyparzarkę oraz kuchenkę gazową z termoobiegiem. W obu szkołach pomieszczenia kuchni i jadalni zostaną doposażone w nowe stoliki i krzesełka, naczynia stołowe, sprzęty i akcesoria kuchenne.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Szkoła w Czernicu

Szkoła w Goździe