Inwestycje

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goździe
18-07-2024

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goździe

Inwestycja obejmuje przebudowę kotłowni, ocieplenie fundamentów, ścian i stropów budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia✅

Przebudowa SUW w Woli Zadybskiej
18-07-2024

Przebudowa SUW w Woli Zadybskiej

Przebudowa SUW w Woli Zadybskiej idzie pełną parą! ✅

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie
18-09-2023

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie

Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu
18-09-2023

Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich
18-09-2023

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew
18-11-2022

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew

Przebudowa drogi gminnej Stare Zadybie – Sękata (realizacja w 2022 r.)
18-10-2022

Przebudowa drogi gminnej Stare Zadybie – Sękata (realizacja w 2022 r.)

Przebudowa drogi nr 102816L Przykwa – Janopol (realizowane w 2022 r.)
18-10-2022

Przebudowa drogi nr 102816L Przykwa – Janopol (realizowane w 2022 r.)

Budowa sieci wodociągowej na ul. Augustynowicza w Kłoczewie
08-12-2021

Budowa sieci wodociągowej na ul. Augustynowicza w Kłoczewie

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew
08-12-2021

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew
08-12-2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew