Inwestycje

18-10-2022

Przebudowa drogi nr 102816L Przykwa – Janopol (realizowane w 2022 r.)

Przedmiotem zadania było:

  1. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m;
  2. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;

na długości 835 m, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 57 w miejscowości: Przykwa, gm. Kłoczew.

  • Wartość umowy: 567 951,43 zł
  • Dofinansowanie: 23%, 130 000,00 zł
  • Źródło: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu województwa lubelskiego
  • Termin realizacji: 30.09.2022 r.
  • Wnioskodawca: Gmina Kłoczew
  • Wykonawca: IRKOP z siedzibą w Brusowie