Inwestycje

18-09-2023

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu

We wrześniu 2023 r. dokonaliśmy odbioru robót prowadzonych na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu.

Stacja została wykonana przy użyciu najnowszych dostępnych technologii w zakresie uzdatniania wody dzięki czemu ta inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę jakości wody w gminie a systemy zasilania awaryjnego zapewnią ciągłość jej dostaw.

W ramach robót wymieniono całą technologia stacji, zmodernizowano szachty studzienne i wybudowano nowy zbiornik retencyjny o ponad trzykrotnej pojemności w porównaniu z dotychczasowym.

To druga, po budowie SUW w Kłoczewie, inwestycja w poprawę systemu dostarczania wody w naszej gminie.

Wykonawcą inwestycji była firma SW-TEAM Wojciech Słomka z Woli Kisielskiej której pragniemy serdecznie podziękowanie za rzetelne i przedterminowe wykonanie wszystkich prac.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 4 540 00,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 000 000,00 zł i środków budżetu państwa 629 755,00 zł.