Inwestycje

18-10-2022

Przebudowa drogi gminnej Stare Zadybie – Sękata (realizacja w 2022 r.)

Przedmiotem zadania było:

  1. wykonanie nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej;
  2. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

na długości 635 m, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 632

  • Wartość umowy: 225 739,07 zł
  • Źródło: budżet Gminy Kłoczew

Termin realizacji: 30.09.2022 r.