Inwestycje

08-12-2021

Przebudowa ul. Szkolnej w Kłoczewie

W ramach remontu wykonano chodnik i elementy znacznie podnoszące bezpieczeństwo pieszych w szczególności przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej w Kłoczewie. Jak każdy remont drogi podnosi również estetykę gminnej miejscowości.

Łączny koszt robót wyniósł 131 628,03 zł

Dziękujemy firmie IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za sprawne i terminowe wykonanie robót.