Inwestycje

08-12-2021

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zakres umowy obejmował n/w roboty:

  1. przebudowa / modernizacja ul. Struga w miejscowości Kłoczew, długość odcinka 690 m – koszt: 189 104,01 zł brutto,
  2. przebudowa / modernizacja ul. Targowej w miejscowości Kłoczew, długość odcinka 470 m – koszt: 99 856,94 zł brutto,
  3. przebudowa / modernizacja drogi w miejscowości Wylezin, długość odcinka 873 m – koszt: 177 908,21 zł brutto,
  4. modernizacja drogi w miejscowości Huta Zadybska, długość odcinka 266 m – koszt: 44 615,54 zł brutto,
  5. modernizacja drogi w miejscowości Wola Zadybska Kolonia, długość odcinka 105 m – koszt: 13 793,22 zł brutto,
  6. modernizacja drogi w miejscowości Wola Zadybska, długość odcinka 525 m – koszt: 74 875,88 zł brutto,
  7. remont drogi w miejscowości Janopol, długość odcinka 200 m – koszt: 19 286,40 zł brutto,
  8. remont drogi w miejscowości Bramka, długość odcinka 360 m – koszt: 44 811,36 zł brutto,
  9. remont drogi w miejscowości Rybaki – Kąty, długość odcinka 200 m – koszt: 19 286,40 zł brutto,

Łączny koszt wykonania przedmiotu umowy to 683 537,96 zł brutto.

ul. Struga

ul. Targowa

Wola Zadybska Kolonia

Wygranka

Wylezin