Projekty Krajowe

21-01-2022

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 254 100,00 zł, w tym:

  • Szkoła Podstawowa w Kłoczewie – 104 100,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Czernicu – 60 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Goździe – 60 000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej – 30 000,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego, które muszą szkoły zakupić należą drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań, stacje lutownicze.

 

Ponadto, w ramach programu mogą być doposażone pracownie: narzędziowa, techniczna, warsztatowa, robótek ręcznych, kulinarna.

Zakupione wyposażenie sprawi, iż lekcje oraz zajęcia dodatkowe będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów oraz rozwijaniu zainteresowań.