Projekty Krajowe

14-11-2022

Pod biało – czerwoną

W centralnym punkcie naszej miejscowości gminnej – przed Szkołą Podstawową im. Polskich Noblistów w Kłoczewie stanął 10 metrowy masz z flagą Rzeczypospolitej.

Maszt z flagą oraz pamiątkową tabliczką został zainstalowany w przeddzień Święta Niepodległości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poparli inicjatywę postawienia patriotycznego masztu na terenie Gminy Kłoczew!!!

Celami projektu są przede wszystkim:

  1. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920
  2. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe.
  3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.
  4. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha
  5. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

 

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 9 567,04 zł

Projekt zakładał sfinansowanie przez rząd RP zakupu masztów i flag i w każdej z gmin w Polsce, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby głosów poparcia. Gmina Kłoczew wypełniła warunki i tym samym mogła złożyć do wojewody wniosek o realizację zadania w Kłoczewie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i przyznana została gminie dotacja w wysokości 8 000 zł. na sfinansowanie zakupu i postawienie masztu z flagą Polski we wskazanym miejscu.

Zakup i montaż masztu z flagą i pamiątkową tabliczką został zrealizowany w ramach projektu Pod biało-czerwoną”.