Projekty Krajowe

16-11-2023

Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: INWESTYCJE W OŚWIACIE – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty

Nazwa zadania: Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 341 992,10 zł

Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na rozwój zaplecza infrastrukturalnego Szkoły Podstawowej w Kłoczewie. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace budowlane mające na celu dostosowanie trzech sal dydaktycznych i sali gimnastycznej do potrzeb procesu kształcenia, w tym potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zaplanowane prace obejmują: wymianę podłóg w salach dydaktycznych, cyklinowanie i lakierowanie podłogi na sali gimnastycznej, wymianę drzwi wewnętrznych, odnowienie powłok malarskich oraz wymianę oświetlenia w w/w pomieszczeniach.