Projekty Krajowe

20-10-2022

Droga w Czernicu po modernizacji

W dniu dzisiejszym zostały odebrane roboty polegające na modernizacji drogi powiatowej nr 1422L o długości blisko 3,5 km w Czernicu.

To bardzo ważna i długo oczekiwana przez Mieszkańców inwestycja. Z uwagi na zintensyfikowaną zabudowę tej miejscowości oraz brak odwodnienia droga w terenie zabudowanym była bardzo niebezpieczna w szczególności dla pieszych użytkowników.

Dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym udało się zmodernizować najbardziej niebezpieczny odcinek.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 232 151,00 zł oraz ze środków Gminy Kłoczew i Powiatu Ryckiego w wysokości po 1 800 004,00 zł.

Wykonawcą robót było  Przedsiębiorstwu Robót Drogowych w Lubartowie, które pomimo wielu utrudnień i kolizji zrealizowało je dobrze i terminowo. Dziękujemy Staroście i Zarządowi Powiatu za przychylność do naszych wniosków w sprawie modernizacji tej drogi.