Projekty Krajowe

23-10-2023

Remont drogi gminnej Nr 119326L w miejscowości Przykwa od km 0+000,00 do km 1+120,00

 

Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowaliśmy odcinek o długości 1 120 m. drogi gminnej nr 119326L w miejscowości Przykwa.

Umowę z wykonawcą zadania to jest F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek z Pogorzeli za kwotę 434 101,81 zł.  zawarliśmy 23.10.2023 r. z terminem zakończenia robót 23.11.2023 r.

Dofinansowanie ze środków RFRD na zadania remontowe w 2023 r. wyniosło 217 315,90 zł, a wkład własny gminy Kłoczew 217 315,19 zł.