Projekty Krajowe

24-08-2022

Aktywna Tablica

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica”
w 2022 roku

Wartość dofinansowania: 88 200,00 zł

Wkład własny Gminy: 22 050,00 zł

Całkowita wartość zadania: 110 250,00 zł

Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wśród szkół wytypowanych do dofinansowania znalazły się trzy placówki z terenu Gminy Kłoczew:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zadybskiej

  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z oddziałami przedszkolnymi w Kłoczewie

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z oddziałami przedszkolnymi w Czernicu.

Szkoły otrzymaną dotację wydatkują na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne, zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.