Projekty Krajowe

01-06-2022

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład rozpoczęliśmy modernizację blisko 20 km dróg gminnych w 27 lokalizacjach. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 11 mln złotych, dotychczas to największa lokalna inwestycja w infrastrukturę drogową.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 8 370 117,00 zł

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą w Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów.

 

Wykaz dróg objętych modernizacją:

 1. 102804L Kokoszka, dł. 998 m.
 2. 119343L Zaryte, dł. 795 m.
 3. 119343 Zaryte, dł. 999 m.
 4. 102808L Nowe Zadybie, dł. 999 m.
 5. nr 269 Wola Zadybska, dł. 340 m.
 6. 119258L Wola Zadybska, dł. 990 m.
 7. 102816L Janopol, dł. 999 m.
 8. 119318L Kawęczyn (Nowiny), dł. 900 m.
 9. 119332L Kłoczew, ul. Podlaska, dł. 536 m.
 10. 119340L Kłoczew ul. Prosta, dł. 534 m.
 11. 119341L Kłoczew ul. Zielona, dł. 482 m.
 12. 102815L Kłoczew, ul. Nowa, dł. 950 m.
 13. 119251L Kłoczew, ul. Zamłynie, dł. 400 m.
 14. 102813L Padarz, dł. 725,7 m.
 15. 102813L Stryj, dł. 990 m.
 16. 119315L Gózd, dł. 245 m.
 17. 119265L Gózd, dł. 990 m.
 18. nr 753/1 i 500/1 Rzyczyna, dł. 990 m.
 19. 119262L Kawęczyn, dł. 998 m.
 20. 544/1 Kawęczyn, dł. 410 m.
 21. 119361L Kawęczyn, dł. 900 m.
 22. nr. 82, Kawęczyn, dł. 460 m.
 23. 547/9 Kłoczew, ul. Augustynowicza dł. 198 m.
 24. 102821L Bramka, dł. 685 m.
 25. 119351L Wola Zadybska, dł. 560 m.
 26. 119321L Przykwa, dł. 780 m.
 27. 119322L Przykwa, dł. 588 m.