Projekty Krajowe

06-07-2022

Przebudowa drogi gminnej Nr 102814 L zakończona

Odbył się odbiór techniczny przebudowanego 4.5 km odcinka drogi gminnej Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka.

W roku bieżącym to najdłuższa droga przebudowana przez nasz Samorząd. Dzięki inwestycji uzyskaliśmy bezpieczniejsze i szybsze połączenie z drogą wojewódzką 807 (Maciejowice – Sobolew – Gończyce – Żelechów – Łuków).
Realizacja zadania możliwa była dzięki wsparciu finansowemu, w kwocie 1 227 347,00 zł, z 🇵🇱Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt robót wyniósł 2 454 695,42 zł.
W ubiegłym roku ze środków Gminy
oraz 🇵🇱Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przebudowaliśmy najbardziej zniszczony odcinek 1172 m tego ciągu drogowego tj. drogę Gęsia Wólka – Stara Huta.
Dzięki dofinansowaniu przez 🇵🇱Rząd i Wojewodę Lubelskiego mamy w pełni zmodernizowane połączenie drogowe (o łącznej długości ponad 5 km) z sąsiadującym Powiatem Łukowskim.
Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Lubartowie.