Projekty Krajowe

01-12-2021

Przebudowa drogi gminnej nr 102818L w miejscowości Czernic

Przebudowa drogi gminnej Nr 102818 L w miejscowości Czernic o długości 990 m

Kwota dofinansowania: 239 542,00 zł

Całkowita wartość zadania: 479 085,12 zł

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne)

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w granicach pasa drogowego nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m oraz utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego na długości 990 m.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 102818L wpisuje się w kryterium związane ze zwiększeniem dostępności transportowej jednostek administracyjnych w tym ośrodków gospodarczych i usług publicznych. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy miejscowości znajdujących się w południowo – wschodniej części gminy Kłoczew (m.in.: Kawęczyn, Czernic, Padarz, Bramka i inne pomniejsze) uzyskają łatwiejszy dostęp do miasta Ryki – siedziby władz powiatu, gdzie skupione są najważniejsze ośrodki i instytucje świadczące usługi dla lokalnej społeczności min. Starostwo Powiatowe, Szpital, Pływalnia, ośrodki zdrowia, szkoły i przedszkola, uczelnia wyższa i wiele pomniejszych, ale także zakłady pracy. Zostanie również skrócony czas dojazdu do miasta Ryki w zależności od wybranej drogi do 1 km (przez m. Przykwa) lub do 4 km. (przez miejscowość gminną Kłoczew). Planowana do przebudowy droga gminna 102818L stanowi naturalne przedłużenie drogi gminnej 102810L w gminie Ryki prowadzącej niemalże w linii prostej w kierunku Ryk skąd mieszkańcy gminy Kłoczew mogą już łatwiej dotrzeć do węzła drogowego Moszczanka i trasy S17 skąd mogą skierować się w kierunku Warszawy, Lublina bądź Dęblina. Dzięki ułatwionemu dojazdowi do drogi 102810L w gminie Ryki mieszkańcy gminy Kłoczew uzyskają również łatwiejszy dostęp do stacji PKP mieszczącej się w miejscowości Leopoldów (gm. Ryki) gdzie świadczone są przewozy kolejowe linią relacji Terespol – Siedlce – Łuków – Dęblin – Chełm.