Projekty Krajowe

13-12-2021

Remont drogi gminnej Nr 102814 L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka

Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudujemy w terminie do końca maja 2022 r. drogę gminną Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka o łącznej długości 4,5 km.

Dzięki realizacji tej inwestycji poprawimy połączenie drogowe naszej gminy z droga wojewódzką 807 (Maciejowice – Sobolew – Gończyce – Żelechów – Łuków). Nadmieniamy, że jednocześnie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 wyremontowaliśmy część tego samego ciągu komunikacyjnego tj. drogę Gęsia Wólka – Stara Huta o długości 1172 m.

Zgodnie z wytycznymi programu informujemy o zawarciu umowy w dniu 24 listopada 2021 r.
z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, ul. Krańcowa 7.