Projekty Krajowe

07-04-2023

Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  

Nazwa programu: Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Wartość dofinansowania: 7 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 8 750,00 zł

 

Gmina Kłoczew pozyskała na rok 2023 wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych) oraz na realizację działań promujących czytelnictwo, w tym:

  • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  • organizacje spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

 

Szkoły, które skorzystają z dofinansowania:

  1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernicu,
  2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Goździe,
  3. Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie.