Projekty Krajowe

01-12-2021

Przebudowa drogi gminnej nr 102816L w Janopolu

„Przebudowa drogi gminnej nr 1028616L w Janopolu”

5 grudnia 2020 r. w Janopolu oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi przebudowanej dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Wśród gości zaproszonych na otwarcie byli min. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (dotychczasowy Wojewoda Lubelski) – Przemysław Czarnek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk, Radni RG.

Uroczystość miała symboliczny charakter – ponieważ to pierwsza droga gminna zmodernizowana z udziałem środków budżetu Państwa. Przez teren Gminy Kłoczew nie przebiega żadna droga kategorii wojewódzkiej i krajowej, zatem Gmina była dotychczas wykluczona wg dotychczasowych kryteriów w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków krajowych na modernizację dróg. Jak podkreślił Wójt – dopiero Rząd tzw. zjednoczonej prawicy dostrzegł potrzeby w tym zakresie takich samorządów jak nasz. Niewątpliwa w tym zasługa obecnego na uroczystości Posła – Przemysława Czarnka, który zabiegał jako wojewoda o stworzenie mechanizmu dofinansowania dającego szanse również samorządom, które pomimo dużego natężenia ruchu i obciążeń transportem ciężkim nie mają dróg kategorii wyższej niż powiatowa.

Radny Sejmiku – Leszek Kowalczyk gratulując inwestycji zwrócił uwagę na zły stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 729 058,28 zł. W tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 510 340,00 zł.

Stan docelowy: Droga z jezdni o szerokości 5 m. o nawierzchni bitumicznej, wzdłuż której znajduje się chodnik dla pieszych szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej. Na drodze znajduje się wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej, przejście to poprawiło bezpieczeństwo w ruchu pieszych na drodze, a także w ruchu pieszych drogą powiatową w tym również pieszych korzystających z przystanku komunikacji samochodowej znajdującego się z przy skrzyżowaniu przebudowywanej drogi z drogą powiatową. Droga znajduje się w terenie zabudowanym, na ciągu drogi gminnej Nr 102816L stanowiącej połączenie dwóch dróg powiatowych tj. drogi powiatowej Nr DP1410L relacji Kłoczew – Trojanów (woj. mazowieckie) z drogą powiatową Nr DP1415L relacji Ryki – Kłoczew – Żelechów (woj. mazowiecki do granicy woj. lubelskiego). Na drodze panuje umiarkowany ruch samochodów osobowych oraz sporadyczny ruch samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.

attach_file Załączniki

Ikona jpg brak nazwy jpg 148,78 kB
Ikona jpg brak nazwy jpg 96,01 kB
Ikona jpg brak nazwy jpg 148,91 kB
Ikona jpg brak nazwy jpg 81,06 kB
Ikona jpg brak nazwy jpg 126,46 kB
Ikona jpg brak nazwy jpg 67,66 kB
Ikona jpg brak nazwy jpg 52,60 kB
Ikona jpg brak nazwy jpg 98,93 kB