Projekty Krajowe

23-10-2023

Remont drogi gminnej Nr 119253L (ul. Źródlana) w miejscowości Kłoczew od km 0+030 do km 0+367

 

Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowaliśmy odcinek o długości 337 m. drogi gminnej nr 119253L w miejscowości Kłoczew ul. Źródlana.

Umowę z wykonawcą zadania to jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie za kwotę 398 569,00 zł.  zawarliśmy 23.10.2023 r. z terminem zakończenia robót 23.11.2023 r.

Dofinansowanie ze środków RFRD na zadania remontowe w 2023 r. wyniosło 179 282,06 zł, a wkład własny gminy Kłoczew 219 286,94 zł.