Projekty Krajowe

01-09-2023

Aktywna tablica na lata 2020 – 2024

 

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania
w ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

 

 Wartość dofinansowania: 35 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 8 750,00 zł

Całkowita wartość zadania: 43 750,00 zł

Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Goździe.

Otrzymaną dotację szkoła wydatkuje na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne, zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.