Projekty Krajowe

23-12-2021

„Poznaj Polskę” w szkołach na terenie Gminy Kłoczew

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew dobiegła końca realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa 230 uczniów ze szkół: w Kłoczewie, Czernicu, Goździe i Woli Zadybskiej wzięło udział w wycieczkach mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do poznania historii zabytków naszego Kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji i nowinek technologicznych.

Łączna wartość dofinansowania zadania wyniosła 46 139,75 zł, a wartość całkowita 84 212,00 zł.

Nazwa szkoły Trasa wycieczki Czas trwania wyjazdu Klasa
Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Czernicu
Zamek Królewski na Wawelu

Kraków- historyczny zespół miasta

Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej

3 – dniowa wycieczka

 

8-10.11. 2021

IV-VIII
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Goździe
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

1 – dniowa wycieczka

 

19.11.2021

IV-VIII
Szkoła Podstawowa
im. Jana Kupczyka
w Woli Zadybskiej
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie- Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczpospolitej.

 

1 – dniowa wycieczka

 

26.11.2021

I-III
Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów
w Kłoczewie
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Kościół „Na wodzie”, Pałac Plenipotenta
w Zwierzyńcu

Muzeum Zamojskie w Zamościu

2 – dniowa wycieczki

 

24-25.11.2021

I-III
Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów
w Kłoczewie
Lublin- historyczny zespół architektoniczno- urbanistyczny

Bóbrka- najstarsza kopalnia ropy naftowej

Komańcza- miejsce uwięzienia Prymasa

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Jezioro Solińskie i Zapora w Solinie

3 – dniowa wycieczka

 

13-15.12.2021

IV-VIII