Projekty Krajowe

15-12-2021

Poznaj Polskę

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: „Poznaj Polskę”

Wartość dofinansowania: 47 976,00 zł

Całkowita wartość zadania: 87 570,00

Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 w szkołach podstawowych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Szkoły, które skorzystają z dofinansowania:

  1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernicu
  2. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Goździe
  3. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Kłoczewie
  4. Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej