Projekty Krajowe

10-10-2022

„Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

Gmina Kłoczew po raz kolejny pozyskała wsparcie finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie
w roku 2022 w szkołach podstawowych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi  wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Szkoły, które skorzystają z dofinansowania:

  1. Szkoła Podstawowa Orła Białego w Czernicu
  2. Szkoła Podstawowa Henryka Sienkiewicza w Goździe
  3. Szkoła Podstawowa Polskich Noblistów w Kłoczewie
  4. Szkoła Podstawowa Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej

Nazwa programu: „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

Wartość dofinansowania: 37 383,00 zł

Całkowita wartość zadania: 63 404,00 zł