AKTUALNOŚCI

12-12-2023

Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Kłoczew o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Kłoczewie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Obowiązek złożenia zgłoszenia wynika z ustawy, zaś w przypadku jego niezłożenia będziemy zobowiązani do samodzielnego zebrania danych w trakcie kontroli na terenie Państwa posesji w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia z oświadczeniem RODO w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Gminy w Kłoczewie (pok. 3).

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

 • Urzędu Gminy w Kłoczewie – sekretariat lub pok. 3 lub
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Kłoczew,  ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew lub
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą:  epuap.gov.pl    Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym
 • e-mail: gmina@kloczew.pl
 • lub za pośrednictwem Sołtysa.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Do pobrania:  Zgloszenie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących usługi asenizacyjne:

 1. Kan-Trans

Łukasz Kania, Dolna 1, 08-550 Kłoczew

tel. 722 309 191

E-mail lukaszjankania@gmail.com

 1. EKO WENA Wywóz Nieczystości Płynnych Artur Szlendak

Nowa Dąbia 69, 08-500 Ryki

NIP 716-261-24-70

Tel. 785 533 686, 785 466 035

E-mail kasia.szlendak@wp.pl

 1. EKO-TRANS Rafał Garbarczyk

Gończyce 125, 08-460 Sobolew

NIP 826-215-52-39

Tel. 506 803 624

E-mail biuro@ekotrans-garbarczyk.pl

 1. Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Szymański

Przykwa 47

08-550 Kłoczew

NIP 826-177-21-25

Regon 432235409

Tel. 790 274 670

 1. Wywóz Nieczystości Płynnych Firma „GRZEŚ” Grzegorz Jędrys

Moszczanka 1

08-500 Ryki

NIP 506-001-01-34

Tel. 668 251 541

 1. EKOLIDER Jarosław Wyglądała

Lucin 4

08-400 Garwolin

NIP 826-001-28-95

Tel. 25 682 76 00

E-mail biuro@ekolider.eu

 1. NORBI-POL

Norbert Jakubik

Rososz 135, 08-500 Ryki

NIP 716-160-58-87

Regon 361197661

Tel. 660 766 395

 1. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Szybowa 2

41-808 Zabrze

NIP 648-273-01-08

Tel. 32 278 45 31

E-mail a.mikolajec@wcserwis.pl