AKTUALNOŚCI

04-12-2023

Gminne i powiatowe inwestycje przekazane do użytkowania

W piątek 24 listopada br. w Starym Zadybiu odbyło się symboliczne oddanie do użytku inwestycji gminnych i powiatowych:

  • Przebudowanych dróg powiatowych 1411L Stare Zadybie – Zaryte i 1412L Zaryte – Wola Zadybska o łącznej długości 6 195 m. za kwotę  blisko 12 mln zł. Realizacja inwestycji oczekiwanej od ponad 40 lat była możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Ryckiego na czele ze Starostą DariuszemSzczygielskim i dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. oddział w Puławach. Przebudowane drogi pełnią ważną funkcję w układzie komunikacyjnym zarówno gminy jak i powiatu z uwagi na ich połączenie z węzłem Nr13 drogi ekspresowej S17.
  • Boiska wielofunkcyjnego wraz ze zmodernizowanym boiskiem gminnym w Starym Zadybiu (nowowybudowanym zapleczem szatniowo-sanitarnym, zmodernizowanym oświetleniem i zakupami inwestycyjnymi) za kwotę blisko 2 mln zł. Zadanie zrealizowano z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych PŁ edycja PGR.
  • Przebudowanej stacji uzdatniania wody. Koszt realizacji tego zadania 4 540 000 zł
    Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót była firma SW-TEAM – Wojciech Słomka.

 

Symbolicznego przecięcia wstęg dokonali Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Zenon Stefanowski -Wójt Gminy Kłoczew, Przedstawiciele Samorządu Powiatowego, Gminnego oraz zaproszeni Goście. Inwestycje pobłogosławił Proboszcz Parafii w Kłoczewie – Ks. kan. dr Piotr Paćkowski.

Wójt w swoim przemówieniu zaznaczył, iż powyższe inwestycje mają istotne znaczenie dla naszej gminy, a przede wszystkim wpływają na podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Przypomniał także, iż na terenie Starego Zadybia w ciągu ostatniego roku zostały również wykonane inwestycje w zakresie modernizacji gminnej infrastruktury drogowej. Łączna wartość zrealizowanych w 2023 r.  inwestycji gminnych w Starym Zadybiu wyniosła ponad 9,3 mln zł.

Starosta podkreślił bardzo dobrą współpracę Kłoczewskiego Samorządu z Powiatem oraz wyraził wolę jej kontynuacji przy kolejnych inwestycjach w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Oddane inwestycje są dobrym przykładem współpracy władz samorządowych różnego szczebla oraz skutecznego pozyskania i wykorzystania środków zewnętrznych.