AKTUALNOŚCI

30-11-2023

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 12 oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) Gmina Kłoczew ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, której przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

ogłoszenie PTZ 2023

attach_file Załączniki