AKTUALNOŚCI

13-11-2023

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

105 Rocznica odzyskania niepodległości dla Mieszkańców Gminy miała charakter szczególny, gdyż właśnie w tym dniu dokonano odsłonięcia Pomnika Niepodległości – nowego punktu na historycznej mapie Naszej Małej Ojczyzny.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Proboszcza parafii Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie – Księdza Kanonika Doktora Piotra Paćkowskiego. Następnie, przybyłych powitał Wójt Gminy Kłoczew Zenon Stefanowski. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne są lokalne symbole i miejsca, takie jak cmentarze, przydrożne krzyże, kapliczki i pomniki pamięci narodowej, w budowaniu naszej świadomości patriotycznej i tożsamości narodowej. Jako przykład wskazał na pobliski krzyż wzniesiony w 1919 r. ku czci legionistów, który jako nieodłączny element przestrzeni Kłoczewa, został odnowiony i w dalszym ciągu stanowi ważny punkt odniesienia dla lokalnej społeczności. Nowo wybudowany Pomnik Niepodległości­ – Gloria Victis (tj. Chwała zwyciężonym, chwała tym, którzy polegli), w swej nazwie symbolicznie odwołuje się do wydarzeń sprzed 105. lat — odzyskania niepodległości po latach zaborów i niewoli ze strony Rosji, Prusów i Austrii. Ale naszą myślą ogarniamy wszystkich, którzy kiedykolwiek walczyli, oddawali życie, pracowali, by Rzeczpospolita była wolna i suwerenna. Pochylamy się nad wszystkimi wielkimi postaciami z historii Polski: królami, rycerzami, magnatami, szlachtą i włościaństwem, duchownymi, artystami, poetami, żołnierzami, tymi którzy tworzyli naszą Ojczyznę, świadomość narodową, odzyskiwali i umacniali wolność i suwerenność. – powiedział Wójt Gminy, dodając: Im oddajemy dziś cześć i chwałę! Im się kłaniamy! Im dziękujemy!

Kulminacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie Pomnika, którego wraz z Wójtem dokonali zaproszeni goście i jego poświęcenie przez Proboszcza. Szczególnym momentem było także odczytanie aktu erekcyjnego, który po podpisaniu złożony został w fundamencie Pomnika. Po złożeniu wieńców przez delegacje, zebrani w uroczystym pochodzie udali się do hali sportowej w Kłoczewie. Część artystyczną rozpoczęło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, po którym odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Górzna, członkiń KGW Kłoczew oraz zespołów śpiewaczych z terenu gminy: Czerniczanki z Kapelą, Zespołu Śpiewaczego „Kawęczyn” i Kłoczewiaków. Nie zabrakło również krótkich montaży słowno-muzycznych o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z Czernica i Gozda.

Swoją obecnością w tym szczególnym dniu zaszczycili nas:

 1. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Leszek Kowalczyk.
 2. Posłanka na Sejm – Pani Monika Pawłowska.
 3. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Stanisław Gogacz.
 4. Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ziemi Ryckiej – Pan Grzegorz Kapusta.
 5. Starosta Powiatu Ryckiego – Pan Dariusz Szczygielski.
 6. Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego – Piotr Łysoń.
 7. Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie – Ksiądz Doktor Piotr Paćkowski.
 8. Ksiądz Kanonik Andrzej Olszewski.
 9. Prezes Zarządu Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza – Profesor dr. hab. Lech Ludorowski.
 10. Autor i wykonawca pomnika – artysta rzeźbiarz Witold Marcewicz.
 11. Wykonawca zagospodarowania terenu przy pomniku – Jerzy Gajownik.

Wartę honorową przy pomniku pełnili Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Harcerki z 4 Drużyny „Astrum” w Kłoczewie.

W uroczystości udział także wzięli mieszkańcy, radni, sołtysi, członkowie zespołów ludowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za wspólne świętowanie Narodowego dnia Niepodległości.

 

POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI W KŁOCZEWIE

Postument Pomnika Niepodległości przedstawia zrywającego się do lotu białego orła, symbol Godła Polskiego — jako znak ciągłości pragnień Polaków, aby nasza Ojczyzna była wolna i bez jakiegokolwiek ograniczenia naszej suwerenności. Jest też znak krzyża — najgłębszy znak wyzwolenia i uwolnienia człowieka z wszelkiej niewoli.

Na pomniku widnieje napis „Gloria Victis” (Chwała zwyciężonym, chwała tym, którzy polegli) oraz cytat z Pieśni XII Jana Kochanowskiego: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie.”

Pomnik Niepodległości wraz z zagospodarowanym wokół placem jest miejscem, poprzez które społeczność Gminy Kłoczew pragnie oddać hołd oraz uczcić pamięć wszystkich bohaterów, którzy w każdy możliwy sposób walczyli o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej.

Budowę Pomnika zainicjował Wójt Gminy Kłoczew – Zenon Stefanowski. Realizował ją we współpracy z Radą Gminy, Kołem Gospodyń Wiejskich Kłoczew i Księdzem Proboszczem miejscowej parafii. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Witold Marcewicz, zaś zagospodarowanie terenu wokół pomnika zlecono firmie Jerzego Gajownika.