AKTUALNOŚCI

10-10-2023

1 MLN ZŁ NA MODERNIZACJĘ REMIZ

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Uczestnicząc w wyborach parlamentarnych  zdecydujesz o przyszłości naszego kraju, ale możesz też wpłynąć na poprawę funkcjonowania jednostek OSP.
Środki pieniężne uzyskane dzięki wysokiej frekwencji wyborczej w gminie znacząco poprawią warunki lokalowe ratowników w naszych jednostkach.

Nie ważne są poglądy polityczne, liczy się Twój głos !

Zachęcamy do udziału w wyborach!