AKTUALNOŚCI

22-09-2023

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

W najbliższą niedzielę – 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Lokal wyborczy znajdował się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie przy ul. Klonowej 2. Głosowanie w godzinach od 8.00 do 18.00.

W głosowaniu mogą uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i z działów specjalnych produkcji rolnej.

Głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratkach z prawej strony przy nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Postawienie znaku „x” w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej

https://www.lir.lublin.pl/o-nas/wybory-2023

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.