AKTUALNOŚCI

08-09-2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: „Modernizacja pomnika lotników w Starym Zadybiu”

ZP.271.2.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

zaproszenie do złożenia oferty

 

W imieniu Gminy Kłoczew jako Zamawiającego, zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania mającym na celu udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

 

Modernizacja pomnika lotników w Starym Zadybiu

 

  1. Zamawiający:

Gmina Kłoczew

z siedzibą:

Urząd Gminy Kłoczew

Długa 67, 08-550 Kłoczew

 

  1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest udzielane na podstawie § 7 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2021 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych netto.

 

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oswiadczenie-wykonawcy-o-braku-powiazan

Przedmiar Skrzydło

Altana projekt Stare Zadybie