AKTUALNOŚCI

28-07-2023

Granty dla kół gospodyń wiejskich na projekty kulturalne; do wzięcia 7,5 tys. zł

fot. PAP/Marian Zubrzycki

Do końca sierpnia koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować o przyznanie grantu na organizację przedsięwzięć dotyczących m.in. upowszechniania kultury i tradycji. Maksymalna kwota dofinansowania to 7,5 tys. zł.

Do północy, 31 sierpnia trwa nabór wniosków w programie Fundacji Banku Pekao dla kół gospodyń wiejskich. Dofinansowanie w wysokości 7,5 tys. zł można pozyskać na realizowane przez KGW projekty kulturalne.

„Celami programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej” – wskazano w komunikacie fundacji.

Zgodnie z regulaminem, w programie mogą brać udział KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło może złożyć tylko jeden wniosek.

Środki pozyskane z dofinansowania można przeznaczyć m.in. na zakup lub wynajem sprzętu i wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Regulamin programu zabrania wydawać pozyskane pieniądze na z bieżącą działalność wnioskodawcy, w tym opłaty administracyjne oraz koszty mediów, zadania remontowo-inwestycyjne oraz usługi księgowe. Środków z grantu nie można też wydać na zakup sprzętu AGD oraz zakup paliwa.

Wnioski należy składać najpóźniej na sześć tygodni przed datą planowanego przedsięwzięcia za pośrednictwem formularza, który znajduje się TUTAJ.

Źródło wiadomości: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-dla-kol-gospodyn-wiejskich-na-projekty-kulturalne-do-wziecia-75-tys