AKTUALNOŚCI

17-07-2023

INFORMACJA Wójta Gminy Kłoczew o zbiórce ODPADÓW ROLNICZYCH

W dniach od 26 lipca do 28 lipca br. będzie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej, od producentów, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w 2023 r.

Odpady posegregowane wg frakcji:

  • folie po balotach typu stretch,
  • folie po kiszonkach czarna i czarno-biała,
  • sznurki i siatki do owijania balotów,
  • folie (worki) po nawozach,
  • opakowania typu Big-Bag.

należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Kłoczew,
ul. Targowa 1.

Dostawca/producent rolny otrzyma potwierdzenie o ilości przekazanych odpadów, co będzie stanowić podstawę ustalenia pomocy de minimis w rolnictwie.