AKTUALNOŚCI

17-07-2023

Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze – SIERPIEŃ 2023 rok

Nowelizacją z dnia 9 maja 2023 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 965) wprowadzono zmiany w procedurze składania wniosków.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego (podobnie jak w latach ubiegłych) zawartego w cenie oleju napędowego w II turze naboru należy składać w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w referacie podatkowym Urzędu Gminy w Kłoczewie.

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (STARY WZÓR) składa:

 • producent rolny posiadający tylko użytki rolne, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków,
 • producent rolny posiadający użytki rolne i bydło, który nie wykorzystał przysługującego mu limitu w I turze naboru wniosków.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (NOWY WZÓR) składa producent rolny, który posiada użytki rolne, świnie, owce, kozy lub konie, jeżeli limit  z I tury naboru wniosków został już wykorzystany.

 

Dwa wnioski: wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. STARY WZÓR) i wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni (tj. NOWY WZÓR) składa:

 • producent rolny, który posiada użytki rolne, bydło świnie, owce, kozy lub konie, jeżeli pozostał do wykorzystania limit z I tury naboru wniosków,
 • producent rolny, który nie składał wniosku w I turze naboru.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Faktury VAT za okres:
 • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na użytki rolne lub użytki rolne i bydło,
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – w przypadku wniosków na świnie, owce, kozy lub konie.
 1. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie w 2022 r.
 2. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie w 2022 r.
 3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie w 2022 r.
 4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie w 2022 r.
 5. Oświadczenie o liczbie DJP koni w gospodarstwie w 2022 r.
 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej.
 7. Zestawienie faktur.
 8. Umowa dzierżawy lub oświadczenie dzierżawcy – w przypadku osób, które dzierżawią grunty.

 

Wnioski można pobrać na stronie www.kloczew.pl w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu Gminy Kłoczew – Referat podatkowy.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Do pobrania:

Wzór_wniosku_akcyza_2023_UR_bydło

Wzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Zestawienie faktur

Oświadczenie o DJP koni

DJP koni 2022 – podział na grupy technologiczne