AKTUALNOŚCI

29-06-2023

Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kłoczew

  

Uprzejmie informujemy o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 830 w siedzibie Urzędu Gminy Kłoczew ul. Długa 67, w sali na parterze z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

  

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-)
Teresa Celej