AKTUALNOŚCI

06-06-2023

Apel do Mieszkańców

w związku z trwającą suszą apelujemy o niewykorzystywanie wody pitnej z wodociągu do podlewania upraw i trawników.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że woda z sieci wodociągowej służy do celów użytkowych gospodarstw domowych i prowadzonej działalności, nie zaś do nawadniania upraw.

Niestety, w wyniku braku zrozumienia problemu przez niektórych odbiorców, mieszkańcy miejscowości położonych najdalej od stacji uzdatniania wody, borykają się z brakiem wody do celów bytowych co stawia ich w roli najbardziej pokrzywdzonych względem pozostałych w naszej gminie.