AKTUALNOŚCI

25-05-2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021– 2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja.

 

Wójt Gminy Kłoczew, działając na podstawie punktu 4.20 regulaminu otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021– 2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, unieważnia ww. nabór.