AKTUALNOŚCI

05-05-2023

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Wójt Gminy Kłoczew na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja.

Informacje  o  planowanych naborach  zamieszczane  są  na  stronie  www.rpo.lubelskie.pl

 

pdf 164 KB