AKTUALNOŚCI

04-05-2023

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Wójt Gminy Kłoczew informuje, że od 4 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Kłoczew, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Osoby uprawnione do dodatku węglowego, które chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy powinny złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kłoczew od 4 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpływu.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 113 ton

W tym:
• węgiel 99 ton
• eko groszek 14 ton

Cena sprzedaży węgla wynosi 2000,00 zł brutto za 1 tonę.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie poproszony do uiszczenia opłaty za  nabywany węgiel w kasie Urzędu lub na wydzielone konto bankowe.  Fakturę za opłacony węgiel można będzie odebrać w Urzędzie Gminy Kłoczew, w pokoju nr 9, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie od tego czy mieszkaniec zakupił już węgiel w sprzedaży preferencyjnej w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych co oznacza, że węgiel w Gminie Kłoczew będą mogli nabywać również mieszkańcy innych Gmin.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego. Wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia mieszkańcy Gminy Kłoczew mogą  złożyć w urzędzie Gminy Kłoczew od dnia 4 maja br. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Załączniki: