AKTUALNOŚCI

11-04-2023

Stypendium szkolne – weryfikacja dochodów

Informujemy uczniów, rodziców, opiekunów prawnych z terenu Gminy Kłoczew, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023, iż istnieje możliwość wydłużenia okresu wypłaty świadczenia.

W celu wydania decyzji zmieniających niezbędne jest zweryfikowanie dochodów oraz liczby osób w rodzinie wnioskodawców w okresie styczeń-marzec 2023 r.

W związku z powyższym, w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. należy złożyć zgodę na zmianę decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 (dotyczy wszystkich wnioskodawców) oraz w przypadku zmiany wysokości dochodów i/lub liczby osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie styczeń – marzec 2023 r. stosowne oświadczenie lub zaświadczenie/a.

Można skorzystać ze wzoru zamieszczonego poniżej.

Składając powyższe dokumenty należy pamiętać o tym, że:

– od 1 stycznia 2023 r. nastąpił wzrost płacy minimalnej (w przypadku osób zatrudnionych),

– od 1 marca 2023 r. nastąpiła waloryzacja rent, emerytur, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych (w przypadku osób pobierających w/w świadczenia).

Fakty te wpływają na wysokość dochodów rodziny.

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4 w godzinach pracy urzędu.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem merytorycznym pod nr tel. 25 754-31-64.

 

Do pobrania: Oświadczenie zmiana decyzji 2022 2023

attach_file Załączniki