AKTUALNOŚCI

10-02-2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie

W ramach konkursu „Mały strażak” jednostki OSP mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 25 000 zł na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Termin składania wniosków: od 9 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. jednak WFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, w przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na realizację niniejszego programu.

Szczegóły na stronie Funduszu https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-maly-strazak-9.html