AKTUALNOŚCI

03-02-2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szanowni Państwo, Rolnicy z terenu Gminy Kłoczew

Informuję, iż Gmina Kłoczew zamierza aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego – „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wymogiem uczestnictwa w programie, jaki Gmina musi spełnić, jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym prosimy właścicieli gospodarstw rolnych, zainteresowanych odbiorem w/w odpadów, o złożenie deklaracji – stanowiącej jednocześnie ankietę na temat ilości odpadów w gospodarstwie rolnym.

Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kłoczew (pokój nr 12 lub w sekretariacie).

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Zagospodarowanie ww. odpadów rolniczych jest bezpłatne.

Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów będzie prowadzony jedynie z gospodarstw rolnych, które złożą deklarację!

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy Kłoczew pok. 12 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Kłoczew
/-/
Zenon Stefanowski

Deklaracja o ilości folii

attach_file Załączniki