AKTUALNOŚCI

19-01-2023

Informacja w sprawie zasad ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – LUTY 2023 rok

Informuję, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub  współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kłoczew, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej w terminie:

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Wniosek należy złożyć w Referacie podatkowym Urzędu Gminy Kłoczew wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego obowiązujący w 2023 roku stanowi sumę:

  1. Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 110 litrów.
  2. Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP bydła – 40 litrów.
  3. Stawka zwrotu wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

 

Producenci rolni, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego winni dołączyć także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek producenta rolnego.

Zwrot podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi po otrzymaniu dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,  zgodnie z terminem wskazanym w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 846, 2727), tj.: 1 – 30 kwietnia 2023 r. gotówką w BS  Ryki O/Kłoczew lub  przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Załączniki do pobrania:

Wzór_wniosku_akcyza_2023

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Zestawienie faktur