AKTUALNOŚCI

15-12-2022

Kolejna ważna inwestycja drogowa w Gminie Kłoczew

Wczoraj tj. 14 grudnia, na zaproszenie Starosty Ryckiego – Pana Dariusza Szczygielskiego, uczestniczyłem w podpisaniu umowy z firmą PRD Lubartów na modernizację dróg powiatowych nr 1411L Stare Zadybie – Zaryte i nr  1412L Zaryte – Woli Zadybska.

W/w ciąg drogowy łączy północną i centralną część gminy z węzłem Nr 13 Trojanów drogi ekspresowej S17 Lublin – Warszawa oraz stanowi główne połączenie komunikacyjne wielu miejscowości z siedzibą instytucji gminnych, placówek służby zdrowa i oświaty w Kłoczewie.

Na poprawę stanu technicznego w/w drogi mieszkańcy oczekiwali kilkadziesiąt lat.

Łączna długość obydwu dróg wynosi 6195 m. (1411L Stare Zadybie – Zaryte 2187 m., 1412L Zaryte – Wola Zadybska – 4008 m.)

 

Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środków rządowych tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 913 506,94 zł. Powiatu Ryckiego – 1 952 547,17 zł. i Gminy Kłoczew – 4 900 000,00 zł. Łączny koszt robót drogowych wynosi 11 mln 766 tys. 054 zł.

 

Termin zakończenia robót przewidywany jest do końca października 2023 r.