AKTUALNOŚCI

09-11-2022

Wczoraj ćwiczyły jednostki OSP i PSP

Wczoraj na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie oraz w rejonie zbiornika przeciwpożarowego w Starym Zadybiu przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłoczew. Scenariusz ćwiczeń zakładał  pożar Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie, ewakuację uczniów i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejnym elementem było gaszenie ściółki poszycia leśnego w Starym Zadybiu. Celem głównym ćwiczeń było zgrywanie załóg w działaniach w składzie rot i zastępów oraz doskonalenie czynności manualnych ratowników.

Organizatorem ćwiczenia był ZOG ZOSP RP w Kłoczewie.

 

W ćwiczeniach brało udział 11 jednostek OSP z terenu Gminy Kłoczew: OSP Czernic, OSP Gęsia Wólka, OSP Janopol, OSP Kawęczyn, OSP Kłoczew, OSP Nowe Zadybie, OSP Przykwa, OSP Stare Zadybie, OSP Stryj, OSP Wola Zadybska, OSP Wylezin.

Ponadto w ćwiczeniach brali udział KP PSP w Rykach, KP Policji w Rykach, NZOZ  Meditrans Ryki.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone pod nadzorem zespołu inspekcyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

Dziękujemy Panu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Rykach – Krzysztofowi Morawskiemu i Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Rykach – Kazimierzowi Kuli za pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń.