AKTUALNOŚCI

25-10-2022

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Z uwagi na procedowaną ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe Gmina Kłoczew została zobligowana przez Wojewodę Lubelskiego do podania ilości gospodarstw zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach.

Do zakupu preferencyjnego są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Kłoczew zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych do zakupu węgla w preferencyjnej cenie, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 25 75 43 199 do sekretariatu Urzędu Gminy Kłoczew do dnia 4 listopada 2022 r.