AKTUALNOŚCI

25-10-2022

Susza 2022 – zgłoś szkodę

Producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy, i którzy nie złożyli do dnia 15 października br. wniosków o oszacowanie strat w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, mogą jeszcze złożyć wniosek o oszacowanie strat za pomocą aplikacji do dnia 31 października 2022 r. – https://aplikacje.gov.pl/app/susza

 

Następnie do 15 listopada 2022 należy w formie papierowej dostarczyć do Ryk do siedziby ARiMR dostarczyć wniosek udostępniony na stronie

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

 

Przypominamy że niezbędne do złożenia wniosku jest posiadanie przez rolnika Profilu Zaufanego. Profil Zaufany zakładamy na stronie: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage